SUPERENKEL

KOMMUNIKATION

MyKid sitt mål är enkelt

Ge mer tid till barnen genom att förenkla vardagen till förskola/SFO och vårdnadshavare.


Myndigheter ställer också krav till god informationsflöde som MyKid tar hand om på ett fint sätt.:
«God informationsflöde mellan hem och förskola/SFO är viktigt för båda barnen, föräldrarna och för förskolan/SFO/skolan sin verksamhet.
Det är först och främst den dagliga dialogen mellan föräldrar och förskola/SFO som medverkar till god kvalitet för det enskilda barnet.»
NOU 2012: Kunskapsdepartementet

MyKid skall vara det enda, det bästa, och det enklaste kommunikationsverktyget i din förskola/sfo!
Förskolan/SFO/skola får endast EN arena att informera på, istället för olika (tavla, hyllpost, dör, väggar, e-post osv.).
Vårdnadshavare får information snabbt och kan se den på sin mobil!

157.621

vårdnadshavaresom har lite mer tid än andra...

30.503

anställdefår mer tid till barnen varje dag...