MyKid App

Planning

Administration

Communication

Förskola/Skola/SFO
MyKid Barn

MyKid sitt mål är enkelt

Ge mer tid till barnen genom att förenkla vardagen till förskola/SFO och vårdnadshavare.

Myndigheter ställer också krav till god informationsflöde som MyKid tar hand om på ett fint sätt.:
«God informationsflöde mellan hem och förskola/SFO är viktigt för båda barnen, föräldrarna och för förskolan/SFO/skolan sin verksamhet.
Det är först och främst den dagliga dialogen mellan föräldrar och förskola/SFO som medverkar till god kvalitet för det enskilda barnet.»
NOU 2012: Kunskapsdepartementet

MyKid skall vara det enda, det bästa, och det enklaste kommunikationsverktyget i din förskola/sfo!
Förskolan/SFO/skola får endast EN arena att informera på, istället för olika (tavla, hyllpost, dör, väggar, e-post osv.).
Vårdnadshavare får information snabbt och kan se den på sin mobil!

213,634

vårdnadshavare som har lite mer tid än andra...

46,381

anställde får mer tid till barnen varje dag...

Våra priser

 • Priser
 • Licens MyKid
  500 nok/mnd

 • Licens MyKid pr. barn
  15 nok/mnd
 • Valfri
 • MyKid Arkiv
  100 nok/mnd

 • MyKid-Backstage
  200 nok/mnd

 • MyKidWeb
  500 nok/mnd

 • MyKid OAS/Opptak
  Kontakt

 • MyKid API
  Kontakt

Engångskostnad för uppstart är 5.000 kr och pris per SMS är 0,58 nok. Alla priser ex. mva.
Utveckling och anpassning av API enligt eget avtal.
Kontakta oss för mer information om MyKid-OAS och MyKid-Archive.