MyKid Skola/SFO

ET SMARTARE SYSTEM

MyKid Skola/SFO är en ny kommunikationslösning med vikt på närvarolister, meddelanden och kommunikation med hemmet. MyKid erbjuder smarta och enkla funktioner för aktiviteter och anmälan, räkning av barn, tillstånd och mer.

Kontakta oss
MyKid App

Mer tid til barnen

Tidsbesparande segmentering av barn i grupper, aktiviteter eller rum, en smart fotolösning och en genial kalender gör vardagen mycket enklare och mer effektiv för alla.

Bättre kommunikation med vårdnadshavare

MyKid samlar och distribuerar enkelt all information mellan skola/sfo och vårdnadshavare, medan adresslistan gör kommunikation mellan vårdnadshavare lättare.

Enklare vardag

Kommunikation och information genom EN kanal. Med surfplatta, pc och smarttelefoner, går informationen ut till dem det gäller och allt är tillgänglig till varje tid!

...

Onboarding

Når nye barn skal begynne i barnehagen, skole eller SFO, må de hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. Hos mange har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling; bekrefte relasjon, kontrollere og legge til personopplysninger, angi tillatelser og fylle ut ulike skjemaer vedr helse/allergi, boforhold og legemiddelhåndtering.

Offboarding

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail». Her minnes foreldrene på viktige viktige steg de må ta før barnet slutter i barnehagen, skolen eller SFO.