MyKid Arkiv

LÅNGSIKTIG FÖRVARING AV VIKTIGA DATAuppsättningar

När barnet lämnar skolan och / eller dagis har MyKid utvecklat ett separat arkiv med åtkomstkontroll och automatisk överföring av önskad datamängd för långtidslagring. Det är ordnat för arkivering av data för det enskilda barnet, den anställde och enheten (t.ex. trädgård / skola). Arkivet är separat från MyKid.no, jfr gällande lagstiftning.

Kontakta oss
MyKid App

Automatiserad överföring

Pågående överföring till en separat arkivkärna och / eller efter barnets slutdatum.

Åtkomstkontroll

MyKid Archive är åtkomstkontroll åtskild från MyKid, så att du som chef har full kontroll över vem som har åtkomst.

...

MyKid-Arkiv API

Det finns flera tillgängliga api från MyKid-Archive som kan användas om andra arkivlösningar ska integreras med. Exempel på tillgängliga API: er för arkivering är; Närvaro, Uttag av semester, Kommunikation, tillstånd / samtycke och hälsoinformation