MyKid Förskola

EN SMARTARE KOMMUNIKATIONSLÖSNING

MyKid erbjuder smarta och enkla funktioner för närvaroregistrering, sovlistor, semester och frånvaro, aktivitetar och anmälan, uppräkning av barn, tillstånd och meddelande knutna till det enskilda barnet och mycket mer.

Kontakta oss
MyKid App

Mer tid till barnen

Tidsbesparande segmentering av barn i grupper, aktiviteter eller rum, en smart fotolösning och en genial kalender gör vardagen mycket enklare och mer effektiv för alla.

Båttre kommunikation för vårdnadshavare

MyKid samlar och distribuerar enkelt all information mellan förskolan och vårdnadshavare. FAU/SU har sina egna publiseringsmöjligheter på MyKid, och det är tillrättalagd för enklare dialog mellan vårdnadshavare.

Enklare vardag

Kommunikation och information genom bara EN kanal. Med surfplatta, pc, smarttelefoner och en gratis app för Vårdnadshavare, går informationen ut till dem det gäller och allt är tillgänglig till varje tid!

...

Onboarding

Når nye barn skal begynne i barnehagen, skole eller SFO, må de hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. Hos mange har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling.

Offboarding

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail». Her minnes foreldrene på viktige viktige steg de må ta før barnet slutter i barnehagen, skolen eller SFO.