MyKid Förskola

EN SMARTARE KOMMUNIKATIONSLÖSNING

MyKid erbjuder smarta och enkla funktioner för närvaroregistrering, sovlistor, semester och frånvaro, aktivitetar och anmälan, uppräkning av barn, tillstånd och meddelande knutna till det enskilda barnet och mycket mer.

MER TID TILL BARNEN

Tidsbesparande segmentering av barn i grupper, aktiviteter eller rum, en smart fotolösning och en genial kalender gör vardagen mycket enklare och mer effektiv för alla.

BÅTTRE KOMMUNIKATION FÖR VÅRDNADSHAVARE

MyKid samlar och distribuerar enkelt all information mellan förskolan och vårdnadshavare. FAU/SU har sina egna publiseringsmöjligheter på MyKid, och det är tillrättalagd för enklare dialog mellan vårdnadshavare.

ENKLARE VARDAG

Kommunikation och information genom bara EN kanal. Med surfplatta, pc, smarttelefoner och en gratis app för Vårdnadshavare, går informationen ut till dem det gäller och allt är tillgänglig till varje tid!

_Öka kvaliten i din förskola

* Undersökning genomförd av Østre Toten Kommun

151

%
ökning i kommunikationskvalite mellan skillde föräldre

60

%
ökning av vårdnadshavare som är känd med förskolans pedagogiska arbete

74

%
ökning av vårdnadshavare som har full översikt över förskolavardagen

50

%
av förskolans anställde tillbringar mer tid med barnen