MyKid Arkiv

LANGTIDSLAGRING AV VIKTIGE DATASETT

Når barnet slutter på skole og/eller barnehage, har MyKid utviklet et eget separat Arkiv med tilgangskontroll og automatisert overføring av ønsket datasett for langtidslagring. Det er tilrettelagt for arkivering av data for det enkelte barn, ansatt og enhet (b.hage/skole). Arkivet er adskilt fra MyKid.no, jmf gjeldende lovverk.

Kontakt oss
MyKid App

Automatisert overføring

Løpende overføring til seperat Arkiv-kjerne og/eller ved barnets sluttdato.

Tilgangskontroll

MyKid Arkiv er tilgangskontroll separert fra MyKid, slik at du som leder har full kontroll på hvem som har tilgang.

...

MyKid-Arkiv API

Det foreligger flere tilgjengelig APIer fra MyKid-Arkiv som kan benyttes dersom andre arkiv-løsninger skal integreres mot. Eksempler på tilgjengelige APIer for arkivering er; Fremmøte, Uttak av ferie, Kommunikasjon, tillatelser/samtykke og Helseopplysninger