Våre produkter

For en bedre og tryggere hverdag

Barnehage

MyKid samler og distribuerer enkelt all informasjon mellom barnehagen og foresatte. Kommunikasjon og informasjon gjennom kun EN kanal.

Barnehage
Skole/SFO

MyKid Skole/SFO er en splitter ny løsning med hovedvekt på fremmøtelister, meldinger og kommunikasjon med hjemmet.

Skole/SFO
OAS / Opptak og Backstage

MyKid Backstage gir deg muligheten til å kommunisere på en smidig og effektiv måte ved å bruke våre smarte funksjonaliteter.

OAS / Opptak og Backstage
Meet.MyKid.no

MyKid-Meet er tilgjengelig via MyKid for digitale samtaler mellom ansatte og foresatte (f.eks foreldresamtale eller oppstartsamtale). Det er mulig med flere deltakere per digitale samtale og anledning til ekstern deltaker (f.eks tolk eller spesialpedagog).

Meet.MyKid.no
Turnus

Produktet er skreddersydd til bruk i barnehagen/skolen og er enkelt å bruke i hverdagen. For fravær og overtid, er det utviklet godkjenningsrutiner.

Turnus
Rapport

Når det blir registrert nyttig informasjon i MyKid, har vi tilrettelagt etter løpende behov flere rapporter og detaljerte oversikter.

Rapport
GDPR - Samtykke

Samle inn samtykke iht. GDPR enkelt, greit og digitalt gjennom MyKid. Ta gjerne kontakt for mer info.

GDPR - Samtykke
Onboarding

Trenger din barnehage/skole å samle inn helse- og andre opplysninger om barn fra nye foreldre? Vi har en løsning!

Onboarding
MyKid Video & Bilder

Bruk bilder og video for å dele hverdagsøyeblikk fra barnehagen/skolen med foresatte på en enkel og sikker måte.

MyKid Video & Bilder
Hjemmesider

Trenger du en hjemmeside for din barnehage/skole?

Hjemmesider
Digital årsplan / Brukerundersøkelser

Som en del av vårt tilleggsprodukt MyKid Backstage, tilbyr vi mulighet til å lage og publisere digital årsplan.

Digital årsplan / Brukerundersøkelser
Native App for foresatte

Med vår App for foresatte blir kommunikasjon mer effektiv, og deling av både viktig info og dagens øyeblikk med foresatte lekende lett.

Native App for foresatte
Native App for ansatte

App for ansatte inneholder de viktige funksjonene for helhetlig kontroll, og gjør det mulig å raskt ta kontakt med barnets kontaktpersoner.

Native App for ansatte
Sanntidsrapport iht. ny bemanningsnorm

Sanntidsrapport iht. ny bemanningsrapport tilbyr vi som en del av vårt tilleggsprodukt MyKid Backstage.

Sanntidsrapport iht. ny bemanningsnorm
API

Vi har flere API-er for sikker 2-veis datautveksling. MyKid kan også være masterdata for ansatte/foresatte. Våre API-er blir kontinuerlig videreutviklet for effektiv drift.

API
Refusjoner

Etter ajourføring av fravær, foreligger det detaljerte rapporter over hvem som har hatt hvilken type fravær i ønsket periode, for løpende styringskontroll.

Refusjoner