Hva kan vi hjelpe deg med?

- Gå til mykid.no/logginn

- Trykk "Mangler passord?" lenken

- Skriv inn mobilnummer

- Trykk "Send passord"

- Trykk "Tilbake til logg inn"

- Skriv inn passordet du får tilsendt på din mobil

- Trykk "Logg inn".

Ditt mobilnummer er ikke registrert som bruker på MyKid og/eller barnehagen har ikke åpnet for innlogging. Ta kontakt med barnehagen din for å få tilgang.

Sjekk gjerne at det er registrert riktig mobilnummer på den ansatte/foresatte som ikke klarer å logge seg inn.


Hvis dette er i orden, sjekk følgende:


For ansatte - at det er huket av for "Tillat innlogging" på den ansattes info-kort under "Ansatte".

For foresatte - at det er huket av for "Tillat innlogging for foresatte" under "Barnehagen", inne på innstillinger for barnehagen.

Det er alltid siste opplastede og taggede bilde som vises på oppslagstavlen. Husk at foresatte ser siste bilde som er tagget til deres barn.

Oppslagstavlas seksjoner kommer opp automatisk.


Hva som kommer opp under "Fast på oppslagstavla" velger barnehagen/ansatte selv. Hvis man huker av for "Fast på oppslagstavla" når man lager et nytt nyhetsbrev, kommer dette nyhetsbrevet opp der.

- Gå til "E-post/SMS"

- Klikk på "E-post signaturer" i venstre kolonne

- Hvis ny avsender: velg "Ny e-post avsender" øverst i høyre kolonne

- Hvis endring: Velg den aktuelle e-postadressen øverst i høyre kolonne, utfør endring og lagre.

Den vanligste årsaken til dette er at barna ikke ble tagget på bildene. Av hensyn til personvern er det kun foresatte til barn som er tagget på et bilde som kan se dette bildet. Hvis ikke foresatte tillater bilder er det ikke mulig å tagge et barn. OBS! Dersom dette barnet er avbildet på det aktuelle bildet må det slettes.

For at barnehagen skal kunne registrere ønsket tidspunkt på fremmøtelisten, må tidsvelgeren være skrudd på. Finn “Bruk tidsvelger” i øvre venstre hjørnet på "Fremmøtelisten". Hvis det ikke står en grønn prikk i denne grå sirkelen, bare klikk en gang på sirkelen, så kommer prikken opp. For å skru den av igjen, klikk en gang til.

Dette kommer an på:

- Hvis du har huket av for "Kun ansatte" på aktiviteten, blir den rød og kun synlig for ansatte.

- Dersom det ikke er huket av for "Kun ansatte", er den synlig for foresatte som har barn knyttet til kalenderen som benyttes - "Hele barnehagen", avdelingen, gruppen eller en av foresatte til "Kun utvalgte barn".

Dette skyldes at nyhetsbrevet er slettet av en ansattrolle i barnehagen. Det blir da borte for alle ansatte.


Ta kontakt med oss dersom dere har behov for å gjenopprette dette.

Dette gjøres ved å finne den ansattes ansatt-kort i "Administrasjon"-fanen under "Ansatte", og huke av for "Vis på turnus". Da kommer den ansatte opp på turnusen til den avdelingen som står oppført på toppen av deres ansattkort. Hvis den ansatte skal være synlig på turnus i flere avdelinger, klikker man på kalender-ikonet på ansatt-kortet, og velger de avdelingene den ansatte skal være tilgjengelig på i tillegg.


For å fjerne en ansatt fra turnus fjernes haken på "Vis på turnus".

Dette finner man på oppslagstavlen, under "Nytt fra MyKid", plassert til høyre på tavlen.


Finner du ikke informasjonen du leter etter?