MyKid Barnehage

EN SMARTERE KOMMUNIKASJONSLØSNING

MyKid tilbyr smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, sovelister, ferie og fravær, aktiviteter og påmelding, telling av barn, tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barnet og mye mer.

MER TID TIL BARNA

Tidsbesparende segmentering av barn i grupper, aktiviteter eller rom, en smart fotoløsning og en helt genial kalender gjør hverdagen mye enklere og mer effektiv for alle.

BEDRE FORESATTKOMMUNIKASJON

MyKid samler og distribuerer enkelt all informasjon mellom barnehagen og foresatte. FAU/SU har sine egne publiseringsmuligheter på MyKid, og det er fasilitert for enklere dialog mellom foresatte.

ENKLERE HVERDAG

Kommunikasjon og informasjon gjennom kun EN kanal. Med nettbrett, pc, smarttelefoner og en gratis app for foresatte, når informasjonen ut til dem det gjelder og alt er tilgjengelig til enhver tid!

Øk kvaliteten i din barnehage

* Undersøkelse gjennomført av Østre Toten Kommune

151

%
økning i kommunikasjonskvalitet mellom skilte foreldre

60

%
økning på foresatte som er kjent med barnehagens pedagogiske arbeid

74

%
økning på foresatte som har full oversikt over barnehagehverdagen

50

%
av barnehagens ansatte tilbringer mer tid med barna