MyKid Barnehage

En smartere kommunikasjonsløsning

MyKid tilbyr smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, sovelister, bleielister, ferie og fravær, aktiviteter med påmelding, telling av barn, tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barnet og mye mer.

Kontakt oss
MyKid App

Mer tid til barna

Tidsbesparende segmentering av barn i grupper eller avdeling, med en smart foto-/videoløsning og en genial kalender gjør hverdagen mye enklere og mer effektiv for alle.

Bedre kommunikasjon

MyKid samler og distribuerer enkelt all informasjon mellom barnehagen og foresatte. FAU/SU har sine egne publiseringsmuligheter på MyKid, og det er mulighet for kommunikasjon bare mellom ansatte. Det er tilrettelagt ulike filtre for effektiv vruk av 2-veis kommunikasjon.

Enklere hverdag

All kommunikasjon og informasjon gjennom kun en og samme kanal; MyKid. Med nettbrett, pc/mac, smarttelefoner og app både for foresatte og ansatte, når all informasjonen ut til dem det gjelder og alt er tilgjengelig til enhver tid - uansett din egen rolle som ansatte og/eller foresatt. Det er tilrettelagt for at brukere av MyKid kan bytte rolle mellom barnehager og foresatt!

...

Onboarding

Når nye barn skal begynne i barnehagen, skole eller SFO, må de hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. Hos mange har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling.

Offboarding

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail». Her minnes foreldrene på viktige viktige steg de må ta før barnet slutter i barnehagen, skolen eller SFO.