OAS/Opptak og Backstage

ADMINISTRER FLERE SAMTIDIG

MyKid-Backstage gir deg muligheten til å kommunisere effektiv på kryss/tvers av flere barnehager/skoler/SFOer. Det er tilgjengelig funksjoner for digital årsplan, kurs- og aktivitetskalender, påmelding, nyhetsbrev, brukerundersøkelse og ulike anonymiserte rapporter for hhv. barn og ansatte. Alle rapporter er periodifisert og blir generert basert på nøkkeldata fra den enkeltes enhet i MyKid.

Kontakt oss
MyKid App

MyKid-Opptak

Nyutviklet og moderne opptakssystem med blant annet søknad, endring, avdelingsbytte, overgang til skole, tildelt plass og historikk. Angi antall ledige plasser, evnt løpende søknad/opptak med mulighet for venteliste. Oppslag mot Folkeregister og effektiv Svar-Ut funksjonalitet. Mulighet for prioriteringer av søknader med/uten søskenmoderasjon.

MyKid-OAS

Er sømløst integrert med MyKid.no og inneholder de essensielle funksjoner for et effektivt opptak og tildelings. Administrering av søknader med rapporter og oversikter med mulighet for periodifisering pr enhet. Oversikt over fakturagrunnlag med ulike produkttyper.

...

MyKid-Backstage

Tilrettelagt for effektiv kommunikasjon fra kommunen til alle barnehager/skoler (evnt «noen»). Felles tillatelser, skjemaer og samtykke for alle systemer kommunen lagrer personopplysninger i. Oppsett av årsplan, infohefte, internkommunikasjon og APIer mot hjemmesider er noen av funksjonene tilrettelagt for gjenbruk av kommunen sine MyKid- data. Et stort utvalg av rapporter både for den enkelte enhet (b.hage/skole), evnt flere. Totalt over 25 ulike rapporter/statistikker, effektivisert mot barn/ansatt datagrunnlaget.