MyKid Skole/SFO

Et smartere system

MyKid-SFO har en skreddersydd dagsoversikt med kontroll/oversikt hvilke barn som kommer før/etter skolen, oversikt over dager hvor SFO er åpen hele dagen og effektiv håndtering av de ulike "gå hjem" mulighetene for barna (være med et annet barn, blir hentet, skal gå på et angitt tidpunkt).

MyKid-Skole har en unik fraværsmodul for det enkelte barn, pr time eller hele dager med 2-veis kommunikasjon med hjemmet.

Kontakt oss
MyKid App

Mer tid til barna

Tidsbesparende segmentering av barn i grupper eller aktiviteter. Sikker deling av foto & video og mulighet for digital videomøte.

Bedre 2-veis kommunikasjon

MyKid samler og distribuerer enkelt all informasjon mellom skole/sfo og foresatte, mens adresselisten gjør kommunikasjon mellom foresatte lettere. Foresatte kan selv melde fravær via MyKid-App

Enklere hverdag

Kommunikasjon og informasjon gjennom kun EN kanal. Med nettbrett, pc/mac og smarttelefoner, når informasjonen ut til dem det gjelder og alt er tilgjengelig til enhver tid!

...

Onboarding

Når nye barn skal begynne i barnehagen, skole eller SFO, må de hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. Hos mange har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling; bekrefte relasjon, kontrollere og legge til personopplysninger, angi tillatelser og fylle ut ulike skjemaer vedr helse/allergi, boforhold og legemiddelhåndtering.

Offboarding

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail». Her minnes foreldrene på viktige viktige steg de må ta før barnet slutter i barnehagen, skolen eller SFO.