MyKid Daycare

A SMARTER SYSTEM

MyKid offers smart, easy to use functionalities for attendance registration, sleeping lists, holiday and absence registration, activities and RSVPs, presence lists, permissions and messages related to the individual child, and much more.

Contact us
MyKid App

Mote time for children

Time-saving segmentation of children into groups, activities or rooms, a smart photo solution and a completely ingenious calendar make everyday life much easier and more efficient for everyone.

Better guardian communication

MyKid easily collects and distributes all information between day-care and guardians. The Parents' Working Committee has its own publishing functionality on MyKid, and dialogue between guardians is facilitated.

Easier everyday routine

Communication and information through ONE channel only. With tablets, PCs, smartphones and a free app for guardians, the information reaches those it concerns and everything is available at any time!

...

Onboarding

Når nye barn skal begynne i barnehagen, skole eller SFO, må de hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. Hos mange har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling.

Offboarding

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail». Her minnes foreldrene på viktige viktige steg de må ta før barnet slutter i barnehagen, skolen eller SFO.