MyKid School

A SMARTER SYSTEM

MyKid School is a brand new solution with emphasis on attendance lists, messages and communication with the guardians. MyKid offers smart and easy to use features related to activities and enrollment, presence lists, permits and more.

Contact us
MyKid App

More time for children

Time-saving segmentation of children into groups, activities or rooms, a smart photo solution and a completely ingenious calendar make everyday life much easier and more efficient for everyone.

Better guardian communication

MyKid easily collects and distributes information between the school and the guardians, while the mailing list feature facilitates communication between parents.

Easier everyday

Communication and information through only ONE channel. With tablets, PCs and smartphones, the information reaches those it concerns and everything is available at any time!

...

Onboarding

Når nye barn skal begynne i barnehagen, skole eller SFO, må de hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. Hos mange har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling; bekrefte relasjon, kontrollere og legge til personopplysninger, angi tillatelser og fylle ut ulike skjemaer vedr helse/allergi, boforhold og legemiddelhåndtering.

Offboarding

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail». Her minnes foreldrene på viktige viktige steg de må ta før barnet slutter i barnehagen, skolen eller SFO.