SUPERENKEL

KOMMUNIKASJON


Vi har dessverre tekniske problemer med innlogging, som vi jobber med å ordne. App fungerer.

OAS/Opptak

Vårt oppvekstadministrative system er enkelt og brukervennlig, utviklet for å gi barnehage, skole og SFO fleksibilitet og mer tid til barna. Ved å bruke OAS utviklet av MyKid, får du en intuitiv og tilpasset løsning for alt fra opptak til avslutning. Vi lytter til våre brukere, og har utviklet systemet basert på reele behov.

Les mer

MyKid sitt mål er enkelt

Gi mer tid til barna gjennom å forenkle hverdagen til barnehagen/SFO og foresatte.


Myndighetene stiller også krav til god informasjonsflyt som MyKid ivaretar på en fin måte:
«God informasjonsflyt mellom hjem og barnehage/SFO er viktig for både barna, foreldrene og for barnehagen/SFO/skole sin virksomhet.
Det er først og fremst den daglige dialogen mellom foreldre og barnehagen/SFO som bidrar til god kvalitet for det enkelte barnet.»
NOU 2012: Kunnskapsdepartementet

MyKid skal være det eneste, det beste, og det enkleste kommunikasjonsverktøyet i din barnehage/sfo i tillegg til garderobetiden!
Barnehagen/SFO/skole får kun EN arena å informere på, istedenfor forskjellige (oppslagstavle, hyllepost, døra, vegger, e-post osv.).
Foresatte får informasjon raskt og kan se den når det passer på sin mobil!

193.285

foresattesom har litt mer tid enn andre...

36.037

ansattefår mer tid til barna hver dag...