Bilde av rapporter

Rapporter

RAPPORTER OG DETALJERTE OVERSIKTER

Når det blir registrert nyttig informasjon i MyKid, har vi tilrettelagt etter løpende behov følgende rapporter og detaljerte oversikter:

 • • Fremmøte barn/ansatte
 • • Fravær barn, fordelt både på alder og per avdeling
 • • Fravær ansatte, fordelt per barnehage og per stilling med detaljert gruppering per type fravær
 • • Oversikt over bruk av vikarer
 • • Tillatelse-/samtykkeoversikt
 • • Soveliste, bleieliste og telleliste
 • • Oversikt tildeling av foto/videoer
 • • SMS oversikt
 • • Status i dag/Status innlogginger
 • • Aldersfordelt oversikt med plasserte barn med dekningsgrad
 • • Faktisk oppmøte og sanntidsstatus i henhold til bemanningsnorm

DAGLIG STYRINGS- OG KONTROLLSYSTEM

I over 12 år har vi i MyKid kontinuerlig videreutviklet, optimalisert og tilrettelagt for ulike bruksområder utover kommunikasjon. Det er mange nyttige funksjoner og MyKid fremstår som et daglig styrings- og kontrollsystem, i tillegg til den viktige kommunikasjonen.

KONTROLL TIL ENHVER TID

Alle rapporter kan vises for den enkelte barnehage. For barnehagekjeder eller kommuner, foreligger det rapporter som henter data fra flere/alle barnehager tilknyttet kjeden/kommunen. På denne måten har man til enhver tid kontroll. Rapportene er tilgjengelig for visning fra ønsket enhet (mobil, nettbrett eller PC/Mac) og ev. som Excel- eller PDF-fil. Vi tilrettelegger nye rapporter fortløpende, ved behov.