Bilde av verktøy som hjelper med refusjoner

Refusjoner

ENKEL REGISTRERING

Det er tilrettelagt oversikter som hjelper den enkelte barnehagen få løpende styringskontroll. Når et barn er blitt tilknyttet en avdeling og en ansatte har fått tildelt en vakt i turnus, er utgangspunktet at barnet kommer i barnehagen og at den ansatte kommer på jobb. Fravær registreres for barn enten av en ansatt eller av foresatte selv. Det samme gjelder for fravær ansatte; enten av den ansatte selv eller administrator.

ÅRSAK TIL SYKEFRAVÆR

For den enkelte ansatte, er det flere typer fravær som kan bli registrert: Egenmelding, Sykemelding over/under 16 dager, Sykt barn, Ferie, Avspasering, Fri, Tjenestefri, Permisjon med/uten lønn, Kurs, Møte, Hjemmekontor og Seniordag. Dersom det velges Egenmelding, Sykemeldt < 16, Sykemeldt > 16 eller Sykt barn, kan årsak til fravær velges fra en nedtrekksmeny: Koronasmitte, Mistanke om koronasmitte eller Karantene.

ENKLERE OVERSIKT OVER FRAVÆR

Etter ajourføring av fravær, foreligger det detaljerte rapporter over hvem som har hatt hvilken type fravær i ønsket periode. Fraværsregistrering bli låst for videre endringer, og rapporter benyttes som grunnlag for refusjon. I tillegg til andre rapporter, er det nå mulig å få separat oversikt over sykefravær ifm. ovennevnte sykdomsårsaker.

RAPPORT IHT. BEMANNINGSNORM

Ved registrering av hvor mange plasser/enheter barnehagen tilbyr, kan vi i sanntid angi om voksentetthet i henhold til ny bemanningsnorm er oppfylt. Dette blir aggregert ved hjelp av fremmøteregistrering av barn og ansatte. Når vi vet alder på barn og tilstedeværelse ansatte, kan vi angi dekningsgrad vokse/barn, over/under 3 år.